Elise Boltjes


website under construction!

Elise Boltjes

geboren op 1 maart 1953 in Haarlem,

in Haarlem de HBS-B doorlopen, in Groningen de eslerarenopleiding Ubbo Emmius met vakken wiskunde en natuurkunde en op latere leeftijd in Utrecht natuurkunde gestudeerd en in 2004 in Maastricht gepromoveerd op de "andersom didactiek",

werkt als seniordocent Techniek op de Pabo van de NHLStenden Hogeschool, doceert onderzoekende didactiek op de Academische Pabo en is opleider van de Kubusschool,

speelt contrabas, cello, zingt ook met begeleiding van een keltische harp,

roeit en golft,

regionaal contactpersoon van de Stichting Melanoom, oud-voorzitter van de Stichting Muziekotheek en rondleider bij de Alde Kultuer Aldtsjerk,


Politiek

Al meer dan 20 jaar woon ik in het leukste huisje van Friesland bij de monumentale brug in Aldtsjerk. Volgens mij leven we verkeerd om: we zoeken naar zekerheid in plaats van dat we onze onzekerheid accepteren. In het onderwijs is andersom leren dat je het antwoord geeft en aan de leerling vraagt “puzzel eens uit hoe je aan het antwoord komt”. Niets geen onzekerheid van goed of fout, maar al onderzoekend lerend het denkspoor van de oplossingsstrategie verwoorden. Door middel van vragenstellen, uitproberen, overdenken of het nog beter kan en door te merken dat je samen verder komt. Samen krijg je het voor elkaar…. daar gaan we samen voor D66 in Tytsjerksteradiel voor!


Puzzeltocht

in alle oude steden waar ik woonde Leiden, Groningen, Utrecht en Leeuwarden heb ik een puzzeltocht gemaakt. De puzzeltocht in Leeuwarden steekt daar met kop en schouder bovenuit. Leeuwarden is een prachtig compact historische oud stadje met oranje hofstad historie. De puzzeltocht in Leeuwarden kun je downloaden AEDLEUWERD.doc